Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Information om cookies

Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

  • Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.
  • Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Cookies på denna webbplats

ASP.NET_SessionId
Denna cookie används till att komma ihåg de val du gjort på vår hemsida. Cookien kommer raderas när du lämnar denna sida eller stänger ner browsern.

DynamicWeb Favorites
Denna cookie använder vi inte. Det är en standard cookie, som är inbyggt i vårt CMS-system, som är det system, vi upprätthåller  vår hemsida i. Cookien utlöper automatiskt efter 25 år.

DW_Extranet
DW_Extranet” är en ”beständig cookie”. Den innehåller krypterade upplysningar om användarnamn och lösenord när du loggar in i IMEDEEN’s Beauty Club. Cookien har en levnadstid på 1 månad och den raderas således 1 månad efter  sista gången du har använt vår inloggnings funktion. Denna cookie används för att komma ihåg dig när du kommer tillbaka till vår hemsida utan att du behöver logga in igen.

Google Analytics cookies:
__utmz

Denna cookie frågar var du kommer ifrån då du landar på vår sida: om det är via en sökmotor, en annan hemsida eller om du har skrivit in URL'en direkt i adressraden. Raderas automatiskt efter 6 månader.

__utma
Denna cookie håller ordning på hur många gånger du varit inne på vår hemsida, så vi kan se hur många förstagångsbesökare vi har och hur många som kommer förbi oftare. Raderas automatiskt efter 2 år.

__utmb og __utmc
Dessa cookies håller ordning på hur länge ditt besök på vår hemsida varar. Den raderas när du lämnar vår sida eller stänger ner browsern.
 

Hur du hindrar Pfizer lagring av cookies 
Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Samtycke till Pfizer lagring av cookies
Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor
Om du har frågor angående Pfizer användning av cookies är du välkommen att kontakta Webkontakten  för webbplatsen. [email protected].